Komuna e Vrapçishtit
Slider_1
Slider_1
Slider_1
Slider_3
Slider_4
previous arrow
next arrow
Slider

AKTIVITETET

Vendoset gurë themeli i hapësirave të reja në sh.f.k. “Mehmet Deralla” f. Gradec.

Vendoset gurë themeli i hapësirave të reja në sh.f.k. "Mehmet Deralla" f. Gradec.

Investimet kapitale nga ana e Komunës këtë radhë i takojnë kulturës

Investimet kapitale nga ana e Komunës këtë radhë i takojnë kulturës.Komuna e Vrapçishtit vazhdon më punën intenzive në investime kapitale për të gjithë banorët

Sot u vendos që në fshatin Dobridoll të ndërtohet salla e sportit

Komuna e Vrapçishtit investimet i përqendron gjithmonë në sferën e arsimit dhe zhvillimit në aspekt të përgjithshëm. Duke u munduar të përfshijë çdo vendbanim

Takim pune për zhvillimin e Strategjisë …….

Takim pune për zhvillimin e Strategjisë për Integrim Ndëretnik në Arsim të komunave