Општина Врапчиште

BUXHETI

Buxheti i Komunës së Vrapçishtit për vitin 2019

Buxheti 2019