Општина Врапчиште

ОГЛАС

Oглас

 

За четри работни места и тоа

-Дипломиран Психолог,

-Дипломиран Логопед,

-Дипломиран Социјален Работник и

-Дипломиран Специјален Едукатор.